Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερικών μεμβρανών για εφαρμογή τους σε κελιά καυσίμου (PEMFC) χαμηλής και ενδιάμεσης θερμοκρασίας

Ταυτότητα Υποέργου

ΤΜΗΜΑ: Χημείας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ιωάννης Καλλίτσης
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Χρυσοβαλάντω Ντεϊμεντέ

Προϋπολογισμός: 85.000 €
Διάρκεια Έργου: 25 μήνες
Έναρξη Έργου: 1/6/2004
Λήξη Έργου: 30/6/2006

Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας
(Σε μήνες)
Καθηγητής Ι. Καλλίτσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Πολυμερή *
Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου Συνεργάτης Οργανική Σύνθεση *
Δρ. Χ. Ντεϊμεντέ Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Πολυμερή 21
Δρ. Ε. Κουλούρη Συνεργάτιδα Πολυμερή 6
Μ. Δαλέτου Χημικός, ερευνήτρια Πολυμερή 16,5
Λ. Πευκιανάκης Χημικός, ερευνητής Πολυμερή *

Συνεργαζόμενες Ερευνητικές Ομάδες Ιδιότητα Φορέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Δρ. Σ. Νεοφυτίδης Ερευνητής A’ Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας *
Μ. Λάμπου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας *
Δρ. N. Τριανταφυλλόπουλος Χημικός Μηχανικός Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας *

* Συμμετοχή στο Πρόγραμμα χωρίς επιμίσθιο

Ταυτότητα Υποέργου

Στη σελίδα της «Ταυτότητας Υποέργου» θα βρείτε τα βασικά τεχνικά στοιχεία του συγκεκριμένου υποέργου από το ερευνητικό πρόγραμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι» στο οποίο συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Πατρών.